SANOJA ja
TEKOJA

markkinointiin, viestintään ja pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen

SANOJA ja
TEKOJA

markkinointiin, viestintään ja pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen

Palvelut

Sisällöntuotanto

Menestys vaatii vahvoja tarinoita

Ei ole ihan sama, miten yritys itsestään viestii. Tarvitaan vahvoja tarinoita. Nyanzalta niitä syntyy. Oli sitten kyse verkkosivujen sanoman selkiyttämisestä, asiakastarinoiden auki kirjoit-tamisesta, tehokkaista teksteistä digiin tai someen, tai vaikka eLearning käsikirjoittamisesta. Vai kaipaako sijoittajapresentaatio kiteytystä tai projektihakemus parantelua? Onnistuu.

Konsultointi

Kasvun askelmerkit kohdilleen

Kasvu vaatii suunnitelman ja suunnitelma seurannan. Nyanza auttaa pk-yrityksiä liike-toiminnan kehittämisessä ja toimii yrittäjän tukena aina kehittämistarpeiden tunnistamisesta valintojen tekemiseen, askelmerkkien aset-tamiseen ja niiden toteutumisen seurantaan.
Vai kaipaako strategia sparrausta tai tavoitteet täsmennystä? Toteutuu.

Projektituotanto

Yhdessä enemmän ja isommin

Joskus kehittäminen vaatii taakseen laajemman joukon tekijöitä. Nyanza tekee yhteistyötä laajan asiantuntijaverkoston kanssa. Yhdessä verkos-tomme kanssa toteutamme ja tuotamme myös itse erilaisia kehittämishankkeita, tapahtumia ja selvityksiä. Vai kaipaako projekti vain vetäjää pitämään langat käsissä ja numerot järjestyk-sessä? Tapahtuu.

”Sanoilla on sävynsä, teksteillä tekijänsä ja konsepteilla kehittäjänsä. Nyanza tekee kaikkia.

Olen toiminut erilaisissa markkinoinnin, viestinnän ja liiketoiminnan kehittämisen tehtävissä jo yli 20 vuotta: tuottajana, projektipäällikkönä, konsulttina, kehittäjänä, asiantuntijana ja yrittäjänä.

Perustin Nyanzan syksyllä 2017. Tuottamaan sanoja ja tekoja. Auttamaan yrityksiä arjen viestintähaasteista oman toimintansa kokonaisuuden hahmottamiseen ja sen kehittämiseen. Kokonaisvaltaisesti – nyansseja unohtamatta. ”

NYANZA CONSULTING

Nyanza Consulting helps companies to strive for growth. The services cover everything from tackling everyday marketing and communications challenges to advising and consulting in taking the rights steps in the right order for achieving and sustaining growth.

Content creation

Success needs a strong story. Let’s make one for you. Need marketing text, a blog post, a customer case study, or an investor pitch deck? Consider it done.

Consulting

Achieving growth means taking the rights steps in the right order; from identifying the critical success factors, setting the right goals to measuring the results. At your service.

Projects

Sometimes growth and development needs a bigger team. Or just a clear head and a pair of good hands to keep everything on track. Happy to help.