SANOJA ja
TEKOJA

markkinointiin, viestintään ja pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen

SANOJA ja
TEKOJA

markkinointiin, viestintään ja pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen

Palvelut

Sisällöntuotanto

Menestys vaatii vahvoja tarinoita

Ei ole ihan sama, miten yritys itsestään viestii. Tarvitaan vahvoja tarinoita. Nyanzalta niitä syntyy. Oli sitten kyse verkkosivujen sanoman selkiyttämisestä, asiakastarinoiden auki kirjoit-tamisesta, tehokkaista teksteistä digiin tai someen, tai vaikka eLearning käsikirjoittamisesta. Vai kaipaako sijoittajapresentaatio kiteytystä tai projektihakemus parantelua? Onnistuu.

Konsultointi

Kasvun askelmerkit kohdilleen

Kasvu vaatii suunnitelman ja suunnitelma seurannan. Nyanza auttaa pk-yrityksiä liike-toiminnan kehittämisessä ja toimii yrittäjän tukena aina kehittämistarpeiden tunnistamisesta valintojen tekemiseen, askelmerkkien aset-tamiseen ja niiden toteutumisen seurantaan.
Vai kaipaako strategia sparrausta tai tavoitteet täsmennystä? Toteutuu.

Projektituotanto

Yhdessä enemmän ja isommin

Joskus kehittäminen vaatii taakseen laajemman joukon tekijöitä. Nyanza tekee yhteistyötä laajan asiantuntijaverkoston kanssa. Yhdessä verkos-tomme kanssa toteutamme ja tuotamme myös itse erilaisia kehittämishankkeita, tapahtumia ja selvityksiä. Vai kaipaako projekti vain vetäjää pitämään langat käsissä ja numerot järjestyk-sessä? Tapahtuu.
Testimonials

Thank you for the extraordinary consulting work. It has helped me to understand the heart of customer aquisition and how to monetize artistic skills. With your help I started my company, improved my pricing and am still constantly increasing sales.

Jakob Johannsen, founder and CEO

Having Helena Pekkarinen as my experienced advisor in StarttiPlus 2.0 was one of the most incredible experience I had, in all the services offered by the Uusimaa Employment and Economic Development Office.
She is strategic, solution-oriented, engaging,and has enormous amazing ideas in sales and marketing. I will definitely use her consultancy services beyond the StarttiPlus 2.0 program.

Christine Catolico-Tilja, CEO and founder

Konsultointi oli juuri sitä, mitä yrityksemme siinä vaiheessa tarvitsi. Sen avulla saimme tavoitteemme ja strategiamme selkeiksi, ja pystyimme soveltamaan suunnitelmaamme suoraan käytäntöön, esimerkiksi uusilla nettisivuillamme. Helena oli erittäin ammattitaitoinen, joustava ja innostava. Konsultointi oli kaikin puolin hyödyllinen ja positiivinen kokemus.

Elina Erikoinen-Watts & Pauliina Rusi

Helena auttoi minua yritykseni digimarkkinoinnin vahvistamisessa sekä siihen selkeämmän suunnan löytämisessä. Nautin valtavasti yhteisistä keskusteluistamme, Helenalla oli hyviä kysymyksiä ja konkreettisia vinkkejä. Arvostin erityisesti häneltä saamiani uudenlaisia ideoita ja näkökulmia – niitä juuri kaipasin. Häntä on helppo lähestyä ja tuntui, että olimme nopeasti samalla kartalla. Vaikka olenkin hieman sattumanvarainen markkinoinnin toteuttaja, Helenan kannustamana sain vietyä asioita myös konkreettisesti käytäntöön. Iso plussa siitä!

Merja Uschanoff

”Sanoilla on sävynsä, teksteillä tekijänsä ja konsepteilla kehittäjänsä. Nyanza tekee kaikkia.

Olen toiminut erilaisissa markkinoinnin, viestinnän ja liiketoiminnan kehittämisen tehtävissä jo yli 20 vuotta: tuottajana, projektipäällikkönä, konsulttina, kehittäjänä, asiantuntijana ja yrittäjänä.

Perustin Nyanzan syksyllä 2017. Tuottamaan sanoja ja tekoja. Auttamaan yrityksiä arjen viestintähaasteista oman toimintansa kokonaisuuden hahmottamiseen ja sen kehittämiseen. Kokonaisvaltaisesti – nyansseja unohtamatta. ”

NYANZA CONSULTING

Nyanza Consulting helps companies to strive for growth. The services cover everything from tackling everyday marketing and communications challenges to advising in taking the right steps in the right order for achieving and sustaining growth.

Content creation

Success needs a strong story. Let’s make one for you. Need a marketing text, a blog post, a customer case study, or an investor pitch deck? Consider it done.

Consulting

Achieving growth means taking the rights steps in the right order; identifying the success factors, setting goals and measuring the results. At your service.

Projects

Sometimes growth and development needs a bigger team. Or just a clear head and a pair of good hands to keep everything on track. Happy to help.